بخش‌های اصلی

    

دریافت اطلاعات پایگاه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 3285 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 39 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 5275621 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 844 بازدید

نماد اعتماد الکترونیک

رزومه دکتر سید امامی

  دکتر کاووس سیدامامی

  دکتر جامعه شناسی از دانشگاه اورگان

  عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

                                                                                                                               AWT IMAGE

  کتاب ها

  . کتاب اخلاق و محیط‌زیست: رهیافتی اسلامی (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

  . کتاب پژوهش درعلوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری، و انتقادی (تألیف) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387.

  . کتاب تحقیق در رسانه های جمعی ( ترجمه ) ، تهران : سروش ، چاپ اول 1384 .

  . کتاب اسلام در اروپا : سیاست های دین و امت، (ترجمه)، تهران : انتشارات باز ، 1380 .

  . کتاب عصرتبلیغات، (ترجمه)، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1380، چاپ سوم 1383، چاپ چهارم 1384، چاپ پنجم 1387.

  . کتاب دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی ، 1373 .

 

  مقاله

  . مقاله "جامعه‌شناسی دین،" در اصغر افتخاری (تدوین)، سیاست، دین، فرهنگ. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.

  . مقاله "جای خالی پژوهش‌های تجربی در ایران" پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 5، ش 2 (بهار 1389).

  . مقاله "جوانان و مشارکت در انتخابات" در جوانان و توسعه: درآمدی بر نسبت جوانان و توسعه پایدار" (مجموعه مقالات). تهران: سازمان ملی جوانان و مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.

  . مقاله "کشورهای چند ملیتی اتحادیه اروپا و سیاست چندفرهنگ‌گرایی" در کتاب اتحادیه اروپا:هویت,امنیت و سیاست (مجموعه مقالات). به اهتمام سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، تهزان: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389.

  . مقاله "عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس: مطالعه موردی شهر تهران" (مشترک با دکتر عبدالمطلب عبداله). پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 4، ش 4 (پاییز 1388).

  . مقاله "تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران." پژوهش‌های ارتباطی،" سال 16، ش 1 (پیاپی 57) (بهار 1388).

  . مقاله "انقلاب اسلامی ایران، تحول در ارزش‌های سیاسی و کارآمدی مفهوم فرهنگ سیاسی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران." در کتاب گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی ایران، به کوشش دکتر جلال درخشه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.

  . مقاله “ Youth, Politics, and Media Habits in Iran ” در کتاب Media, Culture, and Society in Iran, Routledge 2008

  . مقاله "پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی در علم سیاست." دانش سیاسی. سال 4، ش 1 (بهار و تابستان 1387).

  . مقاله "ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه ای خود." تحقیقات فرهنگی. سال ، ش 2 (زمستان 1387).

  . مقاله "هویت‌های قومی از کجا بر می‌خیزند: مروری بر نطریه‌های اصلی،" خط اول. سال 2، شماره 7 (زمستان 1387).

  . مقاله "مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی." پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 2، ش 6 (بهار 1386).

  . مقاله "قومیت از منظر سیاستهای هوی �� ،" دانش سیاسی، سال دوم، شماره دوم، (بهار و تابستان 1385 ).

  . مقاله "جهانی شدن پنتکاستالیسم و پیامدهای سیاسی آن." اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 20، شماره 7 و 8 (فروردین و اردیبهشت 1385) .

  . مقاله "گوناگونی روش‌شناختی در علوم اجتماعی و ضرورت عنایت به آن در طراحی و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی،" اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 20 ، شماره 5 و6 (بهمن و اسفند 1384) .

  . مقاله "سهم دانشگاه در دگرگونی جامعه،" فرهنگ عمومی، شماره 42 ، سال 1384 .

  . مقاله "کارگردانان دولت بوش چه‌گونه می‌اندیشند "، دانش سیاسی، جلد1 ، شماره 1، (بهار و تابستان 1384 ).

  . مقاله " یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی" ، فصلنامه مطالعات راهبردی، جلد 1 ، شماره 1 ( بهار 1377 ).

  . مقاله " ملی گرایی قومی: در جست وجوی درک بیشتر" ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، جلد4 ، شماره 2 و 3 ( تابستان و پاییز 1376 ) .

  . مقاله " نگاهی به جامعه شناسی دین " ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، جلد1 ، شماره 4 ، (تابستان 1376 ) .

  . مقاله " فرهنگ و یکپارچگی جوامع ملی " سیاست خارجی، جلد 8 ، شماره 4 ، ( زمستان 1374 ) .

  . مقاله " روش های تاریخی_تطبیقی در آثار اسکاچپل و تیلی " ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، جلد 1 ، شماره 1 ، ( پاییز 1374 ) .

  . مقاله The Lion and the Gazelle (book review ) Iranian Studies 35, 4 (Fall 2002 )

  . مقاله "شاخص‌های توسعه سیاسی و جایگاه جوانان در توسعه سیاسی،" در توسعه سیاسی و جوانان: چالش‌ها و چشم‌انداز مطلوب (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.

  . معرفی کتاب "اسلام جهانی شده: جست و جو برای یک امت نو." رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)، سال 3، ش 11 (زمستان 1388).

 

  طرج پژوهشی

  . طرح پژوهشی "نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره آلودگی هوا،" معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، تیر 1390.

  . طرح پژوهشی "مهمترین موضوعات انتخاباتی و ویژگی‌های مطلوب کاندیداها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دید شهروندان تهرانی،" برای مرکز گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فروردین 1388.

  . طرح پژوهشی "نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران." برای مرکز گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1386.

  . طرح پژوهشی "قومیت و هویت در دانشگاه: پیماش دانشجویان کرد و آذری دانشگاه های تهران." برای معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 1386.

  . طرح پژوهشی "ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان." برای سازمان ملی جوانان .1386

  . طرح پژوهشی "سنجش اشکال وسطوح مشارکت سیاسی جوانان" برای سازمان ملی جوانان، بهار1384 .

  . طرح پژوهشی " نحوه استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی برای دریافت اخبارسیاسی " برای سازمان ملی جوانان ، تابستان 1384 .

 

  مصاحبه

  . مصاحبه " نقش ادبیات در شکل گیری هویت ملی " در کتاب گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران . تهران : مؤسسه مطالعات ملی ، پاییز 1383 .

  . مصاحبه " خشونت و هویت سازی " در کالبدشکافی خشونت . به اهتمام مسعود سفیری، تهران: نشرنی ، 1379 .

 

 

  گزارش

  . گزارش پژوهش گروهی پروژه مشترک سازمان محیط زیست، بانک جهانی و دفتر عمران ملل متحد 1372 .

  . Sustainable Development Education and Public Awareness

 

  طراحی و مشاوره

  . طراحی، مشاوره، و مشارکت دراجرای چندین پروژه تحقیقاتی مؤسسه بازارپژوهی بازارنگر، 1374-1387 و مؤسسه بازارپژوهی پویانگر 1376-1380.

 

  عضویت در انجمن های تخصصی

  انجمن جامعه شناسی ایران

  انجمن علوم سیاسی ایران

  انجمن ایرانی روابط بین الملل

 


دفعات مشاهده: 22469 بار   |   دفعات چاپ: 1511 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 78 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن ایرانی مطالعات جهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Iranian World Studies Association

Designed & Developed by : Yektaweb