انجمن ایرانی مطالعات جهان- نشست فرصت ها و تهدیدهای ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ برگزار شد
نشست فرصت ها و تهدیدهای ایران در دوره ریاست جمهوری ترامپ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/28 | 

نشست «فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران در سپهر سیاست خارجی ریاست جمهوری دونالد ترامپ» برگزار شد.

نشست «فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران در سپهر سیاست خارجی ریاست جمهوری دونالد ترامپ» روز سه شنبه 30 آذر 95 در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

در این نشست که با همکاری انجمن دانشجویی مطالعات منطقه ای و انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار شد، ابتدا دبیر انجمن خانم رویا رسولی با اشاره به اهمیت انتخاب ترامپ و تبعات منطقه ای و جهانی این انتخاب و همچنین فرصت ها و چالش های پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت جدید ایالات متحده ضرورت بررسی همه جانبه و موشکافانه موضوع مورد بحث را متذکر شد.

سپس، دکتر حامد موسوی استادیار دانشگاه تهران سخنرانی خود را با عنوان «تاثیر انتخاب ترامپ بر تحولات خاورمیانه» ارائه کرد. وی در بحث خود با محوریت قرار دادن و مبنا گرفتن سه پایه تاثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها یعنی شخصیت افراد تصمیم گیر، ساختار و مکانیسم داخلی دولت و ساختار نظام بین الملل تحلیلی ساختارمند را از تحولات احتمالی سیاست خارجی و خاورمیانه ای ایلات متحده در دوران ترامپ ارائه داد. دکتر موسوی بحث خود را با بررسی تحولات صورت گرفته در پایه سوم یعنی ساختار نظام بین الملل آغاز کرد و سه عامل کاهش قدرت جهانی ایالات متحده به ویژه در بعد اقتصادی و اجتماعی آن، افت قدرت ایالات متحده در خاورمیانه و افزایش تحرک روسیه در منطقه خاورمیانه و دوقطبی شدن منطقه را از عوامل تاثیرگذار نظام بین الملل بر سیاست خارجی ایالات متحده فارغ از شخص رئیس جمهور دانست. در ادامه وی به بررسی پایه دوم یعنی ساختار دولت در سیاست خارجی ایالات متحده پرداخت و با تاکید بر اصل تداوم به جای تغییر در سیاست خارجی آمریکا، دو عامل پیچیدگی ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا و تعدد و تنوع کنشگران در این حوزه و البته فرهنگ سیاسی ضد روس چه در سطح نخبگان و چه در سطح مردم را از عوامل مهم داخلی موثر بر تصمیم گیری های سیاست خارجی آمریکا معرفی کرد. در پایان و در ارتباط با پایه سوم نیز وی به شخصیت خود محور ترامپ و یکدست نبودن تیم سیاست خارجی و امنیتی او اشاره کرد. در پایان و در جمع بندی بحث دکتر موسوی به میزان تاثیرگذاری متفاوت هر کدام از این پایه ها در موضوعات مختلف و امکان همسویی یا غیرهمسویی آنها با هم در موراد گوناگون اشاره کردند.

سخنران دوم دکتر ابراهیم متقی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که صحبت های خود را با عنوان «تاثیر قدرت یابی ترامپ بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» ایراد کرد. وی در ابتدای صحبت های خود با اشاره به افول سیاست خارجی ایران در دوران دولت آقای روحانی، سیاست خارجی ایران در این دوره را سیاست خارجی هیجان زده نامید و مهم ترین دستاورد این سیاست خارجی یعنی برجام را توافقی نامتوزان و غیرالزام آور برای ایالات متحده دانست. در توضیح این استدلال وی به این موضوع پرداخت که ایران با از دست دادن توانایی راهبردی خود در نتیجه برجام عملا خود را در مقابل کنگره همیشه ضد ایرانی ایالات متحده و سیاست اجبار و احتمالا سخت گیرانه تر دولت ترامپ خلع سلاح کرده است. در پایان ایشان اینگونه نتیجه گیری کردند که برجام با کاهش قدرت اراده ایران سیاست خارجی ایران را به سیاست خارجی منفعل، واکنشی و بدون پشتوانه تبدیل کرده است.

سخنران پایانی نشست دکتر صفوی استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که سخنرانی خود با عنوان «روی کار آمدن ترامپ و تاثر آن بر تحولات جهان اسلام» آغاز کرد. در ابتدا وی اشاره کرد که رفتارها و گفتارهای اسلام ستیزانه و ایران ستیزانه ترامپ در حقیقت، پاسخ وی به ترس نهادینه شده در جامعه آمریکا است و لزوما بیانگر اولویت های او نیست.  محور اصلی بحث ایشان این بود که موضوع اسلام و جهان اسلام هرگز در صدر فهرست موضوعات مورد توجه دولت ترامپ نخواهد بود و توجه اصلی این دولت متوجه موضوعات اقتصادی و داخلی ایالات متحده خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1013.656.fa
برگشت به اصل مطلب