انجمن ایرانی مطالعات جهان- دوره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
دوره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اگرچه هدف و رسالت انجمن بیشتر بر مطالعه فرهنگ و سیاست سایر کشورهای جهان متمرکز است،‌ آشنایی دانشجویان غیرایرانی، که میهمانان ما در دانشگاه های کشور هستند، با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی نیز از نظر دور نمانده است. از این رو عنصر زبان، به عنوان نخستین وسیله ارتباط با فرهنگ های جدید، مورد توجه قرار گرفته و انجمن در هر سال تحصیلی دوره های نه ماهه ای را برای آموزش زبان فارسی به این دانشجویان برگزار می کند. این دوره ها با بهره گیری از استادان مجرب و با هدف آشنایی زبان آموزان با مهارت های خواندن،‌ نوشتن،‌ گوش کردن و صحبت کردن زبان فارسی برگزار می شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1021.648.fa
برگشت به اصل مطلب