انجمن ایرانی مطالعات جهان- کنفرانس ملی «برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» برگزار شد
کنفرانس ملی برجام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/12 | 

کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام در دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. در این همایش که از دهم تا هفدهم اسفند 95 با هدف بررسی دستاوردهای اقتصادی برجام برگزار شد، جمعی از استادان و صاحبنظران حوزه روابط بین الملل و اقتصاد به ارائه دیدگاه های خود درباره اوضاع اقتصادی کشور پس از برجام و نحوه تعامل دولت و کشورهای غربی در زمینه مسائل اقتصادی پرداختند.

از جمله سخنرانان افتتاحیه این کنفرانس، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه،‌ محسن زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت،‌ حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز،‌ عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی بودند که هریک به توضیح دستاوردهای برجام در حوزه مدیریت خود پرداختند.

ادامه کنفرانس ملی برجام به ارائه مقالات استادان و متخصصان حوزه بین الملل اختصاص یافت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1074.679.fa
برگشت به اصل مطلب