انجمن ایرانی مطالعات جهان- کارگاه ویژه سازمان های مردم نهاد برگزار شد
کارگاه ویژه سازمان های مردم نهاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/13 | 

کارگاه ویژه سازمان های مردم نهاد برگزار شد. انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن کارگاه ویژه مسئولان سازمان های مردم نهاد را در 25 فروردین 1396 برگزار کردند. در این کارگاه که با هدف آشنایی مسئولان سازمان های مردم نهاد با فعالیت در عرصه بین المللی و آشنایی آنها با فضای رسانه ای و جهان مجازی برگزار شد، جمعی از صاحب نظران این حوزه به ارائه دیدگاه ها و تجربیات خود پرداختند این کارگاه به صورت دوزبانه (فارسی و انگلیسی) اجرا شد و فهرست برنامه های آن به شرح زیر بود:

 افتتاحیه: دکتر سعید رضا عاملی جهانی شدن و تغییرات جهان و مقاومت اسلامی

آرزو میرالی اندیشه غیر استعماری نسبت به جامعه مدنی بین المللی: چگونگی استراتژی صهیونیست ها و امپریالیست ها نسبت به کنش های انجمن های غیر دولتی

محیی الدین عبدالقادر گفتگو جامعه مدنی غیراستعماری: کار چندملیتی و شبکه جهانی عدالت

دکتر حسن حسینی تمدن نوین اسلامی و سازمان های غیردولتی

امام عاصی گفتمان تکفیری در میان مسلمانان 

مسعود شجره جمع بندی نهایی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1085.684.fa
برگشت به اصل مطلب