انجمن ایرانی مطالعات جهان- همایش «دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا» برگزار می شود
همایش «دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
باسمه تعالی
انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:
همایش دوروزه «دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا»
محورهای همایش
۱- نظریه ها، تجربیات، قوانین و عرف بین الملل در حوضه های آبی مشترک.
۲-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای  غرب ایران.
۳-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران و کشورهای شمال و شمال غرب ایران.
۴-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران با کشورهای شرق و شمال شرق ایران.
۵-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز.
۶- دیپلماسی آب و امنیت پایدار آبی در جنوب غرب آسیا.
۷-پیامدهای زیست محیطی مناسبات هیدروپلیتیک غرب آسیا.
۸-ظرفیت های غیر دولتی و بازیگران بین المللی دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا.
۹-الگوها و تجارب موفق در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.
۱۰- حل و فصل اختلافات در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.

از کلیه اعضای محترم انجمن و علاقه مندان برای شرکت در این همایش و ارسال مقاله دعوت می شود.

زمان: ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۶ دانشگاه خوارزمی
مهلت ارسال مقالان: ۳۰ آذر ۹۶
سایت همایش: wdconf.ir
تلفن دبیرخانه همایش: ۰۲۱۸۸۳۴۲۴۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۵۲۷
شماره همراه دبیرخانه:  ۰۹۱۲۲۱۸۷۰۹۵

AWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1141.719.fa
برگشت به اصل مطلب