انجمن ایرانی مطالعات جهان- فصلنامه مطالعات جهان
فصلنامه مطالعات جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه مطالعات جهان، فصلنامه تخصصی انجمن ایرانی مطالعات جهان و دانشکده مطالعات جهان می باشد و نخستین شماره آن در پاییز 1390 منتشر گردید. محورهای مورد توجه این فصلنامه که در راستای تولید و عرضه مقالات علمی در حوزه مطالعات کشورشناسی و مسائل بین المللی منتشر می شود عبارتند از:

-         کشورشناسی در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد

-         مطالعات موردی درباره همه کشورهای جهان

-         مطالعات کاربردی در عرصه های مختلف درمورد مناطق استراتژیک جهان

-         نظریه پردازی در حوزه روابط منطقه ای، بین المللی و ارتباطات دوجانبه

-         پژوهش های مقایسه ای میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

-         مسائل استراتژیک جهان در حوزه امنیت، محیط زیست، انرژی، دین و صلح

-         وسایر موضوعات مرتبط با مطالعات جهان

 

این فصلنامه به مدیر مسئولی دکتر سعیدرضا عاملی و سردبیری دکتر مهدی سنایی منتشر می شود و اعضای هیات تحریریه آن به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

دکتر حامد الگار، دکتر قاسم انصاری، دکتر علی بهداد، دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتر پیتر دوتکویچ، دکتر گلادیس لچینی، دکتر اکبر مانوسی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر سیدمحمد مرندی، دکتر پاتریک مک گریوی، دکتر محمد نقی زاده

برای مشاهده سایت فصلنامه اینجا کلیک کنید.

برای ارسال مقاله یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88015071-021 تماس بگیرید یا با ایمیل فصلنامه مکاتبه کنید:

wsquarterly@ut.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.120.32.fa
برگشت به اصل مطلب