انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
همایش همگرایی ایران و ترکیه برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  همایش دو روزه «همگرایی ایران و ترکیه: تجربه گذشته، تصویر آینده» با مشارکت دانشگاه تهران، انجمن ایرانی مطالعات جهان و دانشگاه آتاتورک و با حضور سفیر ترکیه در ایران روزهای ۸ و ۹ آذر ۱۳۹۰ در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

AWT IMAGE

  در مراسم افتتاحیه همایش، آقای اومیت یاردیم، سفیر ترکیه در ایران طی سخنان کوتاهی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این همایش آن را گامی در راستای گسترش روابط بین دانشگاهی دو کشور ایران و ترکیه توصیف کرد.

  در ادامه دکتر سعید رضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان با عنوان «جهانی محلی شدن: قدرت و بی قدرتی فرهنگی؛ امنیت و ناامنی فرهنگ - پارادوکس تغییر و ثبات - ترکیه و ایران» به ایراد سخنرانی پرداخت.

  وی سخنان خود را که در قالب مقاله ای آکادمیک بیان می شد به سه بخش تقسیم کرد که طرح نظریه، بخش نخست واجزای هویت بخش قدرت فرهنگی ترکیه، و نیز اشتراکات سیاسی و فرهنگی ایران و ترکیه بخش های دوم و سوم را تشکیل می دادند.

AWT IMAGE

  استاد دانشگاه تهران در توضیح بخش اول تحت عنوان مفهوم قدرت و بی قدرتی فرهنگ در عصر محلی – جهانی شدن گفت: مسئله فرهنگ در جهان امروز سایر حوزه ها را تحت تاثیر خود قرار داده است به گونه ای که اگر فرهنگ قوی باشد قدرت اقتصادی و سیاسی را به همراه دارد اما اگر فرهنگ قوی نباشد رشد اقتصادی و سیاسی به نفع دیگران تمام می شود نه افراد متعلق به جامعه در حال پیشرفت، در حالی که اگر رشد اقتصادی و سیاسی در یک فرهنگ قوی با پیشینه تمدنی اتفاق بیفتد بسیار مطلوب و تاثیرگذار است. لذا در ارتباط با فرهنگ باید درک عمیقی صورت گیرد یعنی اینکه ایران باید از طریق فرهنگ، تمدن، تاریخ و حساسیت های ترکیه، آن کشور را درک کند و بشناسد و ترکیه هم ایران را از درون فرهنگ، نماد و ارزش ها ی انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی (ره)، ایران را درک کند چرا که تبادل و شناخت موقعیت کمک می کند که پارازیت های فرهنگی را برطرف کرد.

  وی با طرح مسئله جهانی-محلی شدن اظهار داشت: اولین نکته بحث این است که جهانی-محلی شدن (glocalization) چه معناییدارد؟ پاسخ این است که واژه مذکوردو معنای محلی (local) و جهانی (global) دارد. قدرت محل و بوم رنگ فرهنگی پرمعناترین مفهوم درحوزه ارتباطات، سیاست و فرهنگ است. لذا ترکیبی از امر محلی( ایران و ترکیه) و بیرونی آنها، محیط بومی- جهانی ایجاد می کند. جهانی-محلی بودن از پیوند و رابطه محل و فضای محلی زندگی با فرامحل سخن می گوید. به عنوان مثال، جهانی-محلی بودن از رابطه فضای ترکی یا فضای ایرانی زندگی با سنت های فرهنگی، علمی وسیاسی سایر جوامع سخن می گوید.

  نویسنده کتاب «جهانی سازی، آمریکایی سازی و هویت مسلمانان بریتانیا» افزود: پدیده جهانی-محلی شدن پدیده ای جدید نیست وتاکنون ما سه دوره از جهانی-مجلی شدن را پشت سر گذاشته ایم. دوره اول، محلی - جهانی شدن سنتی است که در این دوره ارتباطات به شکل حضوری صورت می گرفته است و در آن به لحاظ تمدنی بیشتر معانی بزرگ و مهم از شمول جهانی برخوردار می شوند. اسلام محوری ترین امر برای انتقال پیام در دوره سنتی بوده است. در دوره سلجوقیان اسلام وارد ترکیه و در پایان دوره ساسانیان وارد ایران شد و بعد تا اروپا و شاخ آفریقا پیش رفت و این قدرت پیام اسلام بود که موجب جهانی شدن آن شد.

  دوره دوم، ورود صنعت به زندگی انسان است که امر محلی، جهانی شدن را تسریع می کند. در دوره دوم مثلا صنعت چاپ صفحه کاغذ تولید می کرد که این امر باعث شد اندیشه های متفاوتی درسطح جهان توزیع شود و قدرت های بزرگ توانستند در عرصه های جهانی حضور پیدا کنند و غرب مرجعیتی برای ورود الگوهایش به سرزمین های دیگر پیدا کرد ولی متقابلا الگوهای کشورهای دیگر هم به غرب وارد شد

  دوره سوم زمان پرسرعت شدن روند محلی - جهانی شدن است که دوره انتقال همزمان فرهنگ هاست و دوره بسیار سختی است زیرا آرامش بشر دچار مشکل می شود.

AWT IMAGE

  استاد ارتباطات دانشگاه تهران در بخش دوم به اجزای هویت بخش قدرت فرهنگی ترکیه پرداخت و گفت: ترکیه دارای مزایا و برجستگی های مهم سرزمینی و تمدنی است که در سه ظرفیت بزرگ قابل توضیح است. ظرفیت اول: از زمانی که اسلام وارد ترکیه شد همواره اسلام محوری ترین امر جامعه ترکیه بوده است. اسلام در ترکیه به منزله معماری در استانبول است. عظمت معماری دوره اسلامی و عثمانی بر معماری ترکیه غالب است. امروزه بزرگ ترین و زیباترین سفره های افطار در ترکیه مشاهده می شود و به بیانی اسلام بنیادی ترین جزء هویتی ترکیه است. علی رغم اینکه قسطنطنیه مدتی پایتخت غرب شد اما ترکیه تمایلات عمیقش به اسلام را حفظ کرد و این را باید در ریشه های فرهنگ ترکیه جستجو کرد که برخاسته از اسلام در دوره سلجوقیان و عثمانیان است. گرچه ترکیه در معرض تنوع دینی بوده است (وجود مذاهب مختلف) اما همیشه محوریت با اسلام بوده است.

  ظرفیت دوم روحیه چند فرهنگی ترکیه است. سیر تمدنی یک سیر چندفرهنگی در ترکیه است. تاریخ طولانی آناتولی حکایت از حضور فرهنگ ها و ادیان متنوع در کنار یکدیگر می کند و نمونه آن زندگی کردن پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر است. جبر لائیسیته امری غیرفرهنگی در ترکیه بود که با تدبیر اسلام گراها، این روند رو به تغییر گذاشته است که امیدوارم جریان دولت اسلامی در ترکیه از یک نگاه حقیقت گرایانه برخوردار باشد و نه یک سیاست مقطعی.

  ظرفیت سوم ادبیات و میراث تمدنی فرهنگی ترکیه است. ادبیات ترکی یک ادبیات غنی است. زبان فارسی در دوره ای از تاریخ، زبان رسمی ترکیه بوده است و آمیختگی زبان ترکی، فارسی و عربی جنبه تمدنی به آن بخشیده است.

  چهارمین و آخرین نکته راجع به شخصیت و هویت ترکیه انعطاف آن در مقابل جهان مدرن بوده است و این دریافت برای ترکیه مهم است. این وجه اشتراک ایران و ترکیه است. این دو ملت در مقابل امر جدید باز هستند و گاهی هم این مسئله برایشان مشکل ساز شده است. اواخر قرن ۱۹ زمان ورود آرام ترکیه به دنیای مدرن است. ۱۹۲۳ تا ۱۹۸۰ بهره برداری از الگوی پیشرفت اروپا وبعد از آن الگوی فرهنگی اروپا است که متاسفانه در انتقال فرهنگی ترکیه به مدل اروپایی نقش مهمی داشت. از آغاز قرن ۲۱ نوعی مدرنیسم اسلامی ملاحظه می شود و این خودش انعطافی در فضای فرهنگی ترکیه ایجاد کرده است.

  دکتر عاملی در بخش سوم سخنرانی خود اشتراکات سیاسی و فرهنگی ایران و ترکیه را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: نکته اول در اشتراکات ما، دین مشترک است که باید روی آن تاکید کرد. دیگران تفاوت مذهب را پررنگ می کنند اما ما در اصول مشترک هستیم و احساس دلبستگی و با هم بودن را داریم. دوم زبان مشترک است. زبان دروازه فرهنگ و حس زندگی است و مشترکاتی را به وجود می آورد. بخش قابل توجهی از مردم ایران ترک زبان هستند و میراث زبان فارسی نیز در زبان ترکی موجود است. سوم تاریخ و تمدن مشترک است. ما اشتراکات تاریخی زیادی داریم، اما دخالت های بیگانگان همواره عامل تفرقه افکنی بین ایران و ترکیه بوده است. به طور حتم ترکیه و ایران متحد یک تهدید برای منافع قدرت های غربی محسوب می شود که تلاش می کنند این وحدت تضعیف شود.

  رئیس دانشکده مطالعات جهان در بخش پایانی سخنان خود توصیه کرد: تعامل فرهنگی و سیاسی ایران و ترکیه باید متمایل به برادری و اخوت اسلامی باشد. ما خیلی وقت ها می خواهیم ادای دیگران را در بیاوریم ولی فرهنگ خودمان را نیز از دست می دهیم. برادری و خواهری اسلامی ریشه عظیمی در تمدن پیامبر اسلام دارد . امیدوارم با همدلی و همفکری بیشتر، همدیگر و خطرات پیرامونی خود را بشناسیم و مبنای عمل خود را اخوت اسلامی قرار دهیم و اجازه ندهیم در فضای دانشگاهی و سیاسی ما دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

  دکتر فخرالدین کورکماز، معاون دانشگاه آتاتورک دیگر سخنران مراسم افتتاحیه بود که ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این همایش همکاری دانشگاه های ایران و ترکیه را گامی در راه نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر توصیف کرد.

AWT IMAGE

  وی سابقه همکاری ها و روابط متقابل ایران و ترکیه را در عرصه های گوناگون طولانی برشمرد و گفت: تاریخ نشان می دهد که روابط ترکیه و ایران در دوران های مختلف به ویژه در عرصه های فرهنگی و اقتصادی بسیار نزدیک بوده و این دو کشور اشتراکات زیادی داشته اند.

  استاد دانشگاه آتاتورک اشتراکات زبان و ادبیات را یکی از مهم ترین وجوه نزدیکی فرهنگی ایران و ترکیه توصیف کرد.

  در ادامه دکتر حجت­ اله ایوبی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، طی سخنان کوتاهی ضمن اشاره به مشترکات فرهنگی و ادبی ایران و ترکیه و مهم برشمردن این اشتراکات برای رسیدن به نوعی همگرایی گفت: بدون همگرایی ایران و ترکیه ثبات در خاورمیانه امکان پذیر نیست زیرا همراه با مصر، مهم ترین کشورهای دارای سابقه تمدنی کهن و ریشه دار این منطقه هستند و در ایجاد ثبات در منطقه نقش اصلی و کلیدی دارند.

AWT IMAGE

  وی وضعیت و موقعیت ایران و ترکیه در خاورمیانه را مانند موقعیت آلمان و فرانسه در اروپا توصیف کرد و افزود: اگر امروز ما شاهد اروپای متحد هستیم به خاطر تفاهم و به عبارتی همگرایی فرانسه و آلمان بر سر مسائل مختلف در گذشته ای نه چندان دور است که اکنون نتیجه آن اتحادیه اروپاست و بی تردید بدون در کنار هم قرار گرفتن این دو کشور اروپایی هرگز اتحادیه اروپا شکل نمی گرفت. لذا ثبات و آرامش خاورمیانه در گرو همگرایی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه است.

  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با برشمردن برخی از شباهت ها و مشترکات فرهنگی ایران و ترکیه تاکید کرد: ما دو تمدن کهن و بزرگ هستیم که دنیا مدیون فرهنگ ماست و اگر یکدیگر خوب بشناسیم می توانیم از تجربیات ارزشمند همدیگر بهره ها ببریم.

AWT IMAGE

  همایش همگرایی ایران و ترکیه در میزگردهای تخصصی ادامه یافت و با استقبال علاقه مندان مواجه شد به گونه ای که در برخی میزگردها سالن محل همایش مملو از جمعیت مشتاق بود.

AWT IMAGE

  میزگرد تخصصی اول روز سه شنبه ۸ آذر به ادبیات اختصاص داشت و در آن تاثیر متقابل ادبیات فارسی و ترکی بر یکدیگر به بحث و بررسی گذاشته شد. در این میزگرد که با ریاست دکتر روح الله حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان برگزار شد، دکتر متین آککوش، استاد دانشگاه آتاتورک با موضوع «روند روابط ادبیات ایرانی با ادبیات ترک در طول تاریخ» و دکتر حسین صدیق، با موضوع «تأثیر سبک صائب بر شعر عثمانی» سخنرانی کردند و خانم دکتر عمران آی کارشناس این میزگرد با موضوع «نگاهی کلی به فعالیت های ادبیات و زبان مشترک ترکی و ایرانی» نظرات خود را ارائه کرد.

AWT IMAGE

  در میزگرد تخصصی دوم که صبح روز چهارشنبه ۹ آذر به ریاست دکتر محمد سمیعی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان آغاز شد، موضوع نظام حقوقی مدرن در ترکیه از منظر داخلی و بیرونی مورد تحلیل قرار گرفت و در آن دکتر فخرالدین کورکماز، استاد حقوق دانشگاه آتاتورک با موضوع «روند نظام حقوقی ترکیه و همخوانی ساختار لائیک با ساختارهای اجتماعی»، دکتر رضا پرتوی زاده و دکتر صادق علیزاده با موضوع «بررسی ابعادی از حقوق ترکیه با ایران» مقالات خود را ارائه دادند و دکتر جواد صالحی، کارشناس میزگرد به ارائه دیدگاه های خود پرداخت

AWT IMAGE

  در بعد از ظهر همین روز در میزگرد سوم به ریاست دکتر یونس نوربخش موضوع فرهنگ میراث مشترک فرهنگی ایران و ترکیه در بستر تاریخی، بررسی شد. در این میزگرد آقای دکتر نعمت ییلدیریم، با موضوع «ادبیات و زبان فارسی در ترکیه از گذشته تا به امروز»، آقای دکتر رحیم رئیس نیا با موضوع «مناسبات سیاسی و فرهنگی بین ایران و عثمانی در دوره نادرشاه» مقالات خود را ارائه دادند و دکتر نصراله صالحی و دکتر حسن حضرتی به عنوان کارشناسان این حوزه به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.

  در میزگرد چهارم به ریاست دکتر مهدی آهویی که به سیاست خارجی اختصاص داشت نقش منطقه ای ایران و ترکیه در پرتو تحولات یک دهه اخیر به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

AWT IMAGE

  در این میزگرد که بحث انتقادی تر شد و برخی از شرکت کنندگان در آن به انتقاد از سیاست های اخیر ترکیه در قبال تحولات منطقه پرداختند، خانم دکتر گلشن آیدین از دانشگاه آتاتورک با موضوع «تأثیر تحولات سیاست خارجی ترکیه بر روابط ایران- ترکیه»، دکتر اسداله اطهری با موضوع «نگاه ترکیه و ایران به بهار عربی» مقالات خود را ارائه دادند و دکتر محمد حسن خانی، به عنوان کارشناس این حوزه، دیدگاه های خود را درخصوص همکاری و رقابت ایران و ترکیه در عرصه منطقه ای بیان کرد. همچنین کارشناسان دکتر محمدعلی مهتدی، دکتر فرهاد عطایی و خانم پینار آریکان به بیان نظرات خود پرداختند.

  دکتر محمد حسن خانی نیز ایران و ترکیه را دو گزینه عالی برای همگرایی با یکدیگر در منطقه دانست و اظهار داشت: اگر ایران و ترکیه بخواهند یاری در منطقه پیدا کنند بهتر از یکدیگر را نمی یابند که می توان سابقه مشترک تاریخی، تشابهات فرهنگی در ارزش ها و سبک زندگی، تنها نظامات دموکراسی و مردم سالار و با ثبات در منطقه، سیاست خارجی مستقل، مکمل بودن نسبی اقتصادهای دو کشور برای یکدیگر و موقعیت ژئوپولتیک و جغرافیایی را از جمله دلایل آن ذکر کرد اما ناگفته نماند که چالش هایی نیز وجود دارد از قبیل، احساس رقابت روانی که برای دو کشور که نقش برادر بزرگ تر را در منطقه بازی می کنند طبیعی است ولی آفت هم هست، اخلال بازیگران منطقه ای – مثل اسرائیل- در روابط دو کشور و اخلال بازیگران فرامنطقه ای – مثل آمریکا و اروپا.

AWT IMAGE

  دکتر فرهاد عطایی ، استاد دانشگاه تهران دیگر کارشناس مدعو نیز مروری بر تاریخچه رقابت های ایران و ترکیه در منطقه آسیای میانه و قفقاز پس از جنگ سرد داشت.

  دکتر اسداله اطهری در سخنرانی خود با اشاره به سیاست تنش زدایی ترکیه در برخورد با همسایگان این سیاست را به دلیل رفتارهای اخیر این کشور در قبال مسائل سوریه شکست خورده توصیف کرد و روند جاری سیاست خارجی ترکیه را فاصله گرفته از سیاست های اولیه دولت اسلامگرای ترکیه دانست. وی همچنین مسئله سپر دفاع ضدموشکی آمریکا در ترکیه را که هدف آن ایران، نه روسیه، تحلیل کرد، نمونه ای از فاصله گرفتن مذکور برشمرد.

  همچنین دکتر محمدعلی مهتدی، مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه با انتقاد از پشت کردن ترکیه به سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، و تنش این کشور با سوریه این سیاست را با توجه به وضعیت داخلی ترکیه خطرناک توصیف کرد و از سوی دیگر آن را در تضاد با سیاست منطقه ای ایران تحلیل کرد و هرگونه شعله ور شدن جنگ را قابل سرایت به سایر کشورهای منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد که ترکیه وارد جنگی که آغازش معلوم اما انجامش نامشخص است، نشود.

  در مراسم اختتامیه این همایش دکتر محمد رضا دهشیری، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: امیدوارم این همایش بتواند گامی در جهت تقارب دیدگاه های ایران و ترکیه در سطح بین الملل و منطقه ای باشد.

AWT IMAGE

  وی با اشاره به اشتراکات ایران و ترکیه اظهار داشت: به رغم برخی اختلاف نظرها در حوزه سیاسی، دو کشور می توانند بر اشتراکات فرهنگی تاکید کنند چرا که ایران و ترکیه متاثر از فرهنگ واحدی هستند به طوری که نمی توانیم از نزدیکی فرهنگی صحبت کنیم زیرا به دلیل اشتراکات فراوان شاهد نوعی یگانگی فرهنگی بین این دو ملت هستیم.

  معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان تاکید کرد: ترجیح این است که ما و ترکیه به جای واژه همکاری از اصطلاح تعاون برای تعاملاتمان استفاده کنیم زیرا در همکاری ممکن است نوعی رقابت همکارانه پیش بیاید که مطلوب نیست و بهتر از مفهوم تعاون برای ارتباط دو کشور استفاده بکنیم که رویکرد مطلوب تری است.

  همچنین در پایان این همایش، دکتر مهدی آهویی، دبیر همایش در جمع بندی خود از همایش همگرایی ایران و ترکیه با سپاسگزاری از استادان ترک شرکت کننده گفت: با راه اندازی این همایش قدم خوبی برای تعاملات آکادمیک ایران و ترکیه برداشتیم که استقبال خوب علاقه مندان از میزگردها که در برخی موارد بالاتر از حد انتظار ما بود، نشان دهنده موفقیت دو دانشگاه ایران و ترک در طرح این اندیشه است.

  وی افزود: در شرایط که بسیاری دم از افتراق بین ایران و ترکیه می زنند ما تیتر همگرایی را برای همایش برگزیدیم که این خود یکی از اختصاصات این حرکت بود.

  مشاور رئیس دانشکده مطالعات جهان در امور بین الملل با اشاره به روابط گسترده ایران و ترکیه اظهار داشت: رابطه ایران و ترکیه به گونه ای است که اگر اختلاف نظر هم داشته باشند، در نهایت باید باهم زندگی کنند چرا که اشتراکات و روابط در حوزه های مختلف به شکلی است که جدایی ایران و ترکیه از هم را تقریبا غیرممکن می سازد و رقابت نمی تواند در این باهم بودن خدشه ای وارد کند.

آلبوم عکس های این همایش

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.158.fa
برگشت به اصل مطلب