انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
کارگاه آموزش نرم افزار اندنوت ۱۶ برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران در تابستان و پاییز سال ۹۲ اقدام به برگزاری دوره مجازی آشنایی با نرم افزار اندنوت ۱۶ کرد. این کارگاه ها به صورت کاملا مجازی با تدریش دکتر احمد سلطانی نژاد و با شرکت مجموعا ۳۹ نفر در در دو دوره برگزار شد. مطالب تدریس شده در این دوره عبارت بودند از:

  نصب و راه اندازی اندنوت و راهنمای سریع کار با این نرم افزار
- ایجاد کتابخانه شخصی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات کتابشناختی منابع علمی،
- جستجوی اطلاعات در کتابخانه اندنوت،
- جستجوی اطلاعات از طریق پایگاههای اطلاعات علمی
- مدیریت اطلاعات و سازماندهی منابع علمی و همچنین یادداشت‌برداری ،
- مدیریت استناد دهی و ارجاع به منابع علمی به هنگام نوشتن متون علمی(مقاله، پایان‌نامه و غیره) و ایجاد کتابنامه

  در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی صادر شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.207.fa
برگشت به اصل مطلب