انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
کارگاه کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهش های علمی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران در تابستان و پاییز سال ۹۲ اقدام به برگزاری دوره مجازی آشنایی با کاربرد فناوری های اطلاعاتی در پژوهش های علمی کرد. این کارگاه ها به صورت کاملا مجازی با تدریس آقای اسماعیل یزدان پور و با شرکت مجموعا ۱۹ نفر در در دو دوره برگزار شد. مطالب تدریس شده در این دوره عبارت بودند از:

  - زیرساخت‌ها، اعم از تنظیمات رایانه و فهرستی از نرم‌افزارهای لازم برای کار علمی

  - از جست‌وجو تا یافتن؛ فنون و ابزارهای جست‌وجوی پیشرفته علمی

  - دریافت پیوسته محتواهای تخصصی از طریق انجمن‌ها و مراکز علمی

  - مدیریت محتواهای موجود در فضاهای مختلف

  - نگارش و کار با امکانات حرفه‌ای واژه‌پردازها

  - همکاری‌های علمی، و فناوری‌های خاص ایجاد گروه‌های بحث و تبادل اطلاعات علمی

  در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی صادر شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.208.fa
برگشت به اصل مطلب