انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
نخستین مجمع عمومی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نخستین مجمع عمومی انجمن علمی مطالعات جهان پس از کسب مجوز تاسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۰ همزمان با ولادت با سعادت امام رضا (ع) در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

AWT IMAGE

در این جلسه دکتر جواد شعرباف که مدیریت برگزاری مجمع را بر عهده داشت به معرفی انجمن علمی مطالعات جهان و فصلنامه مطالعات جهان پرداخت. همچنین دکتر سعیدرضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان توضیحاتی درباره موضوعات مطالعات جهان و روش آموزش در این دانشکده ارائه کرد .

AWT IMAGE

     

    وی با اشاره به مطالعه جهان شناخت جهان را از دو نگاه تعریف کرد و گفت: در شناخت جهان دو نگاه خرد و کلان وجود دارد که نگاه کلان بحث جهان شناسی به عنوان یک مفهوم عام و کلی را در بر می گیرد و دیگری نگاه خرد است که کشورشناسی از این منظر قابل بررسی است. ما نیازمند هر دو نگاه هستیم. در شرایطی جهانی که شاهد تغییرات بزرگ ناشی از جهانی شدن و ظهور جهان مجازی و شرایط سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران و بعد از جنگ سرد هستیم؛ ضروت نگاه کلان به جهان بسیار زیاد است.

AWT IMAGE

    

     در ادامه این مجمع انتخابات هئیت مدیره انجمن مطالعات جهان برگزار و اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره و بازرسان مشخص شدند. براساس نتایج رای گیری که با حضور نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفت دکتر سعید رضا عاملی از دانشگاه تهران، دکتر سید صدرالدین موسوی جشنی از موسسه پژوهشی امام خمینی، دکتر قاسم انصاری از دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر احمد سلطانی نژاد از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر اسدالله اطهری از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اعضای اصلی و دکتر حسام الدین آشنا از دانشگاه امام صادق و دکتر کامران احمدگلی از دانشگاه تربیت معلم به عنوان اعضای علی البدل هئیت مدیره انتخاب شدند همچنین دکتر جواد شعرباف و دکتر ناهید پوررستمی از دانشگاه تهران به عنوان بازرسان انجمن مطالعات جهان انتخاب شدند.

AWT IMAGE

     

    درپایان مجمع نخستین شماره فصلنامه مطالعات جهان که نشریه علمی وابسته به انجمن است با مدیر مسئولی دکتر سعید رضا عاملی و سردببری دکتر مهدی سنایی رونمایی شد.

آلبوم عکس های این خبر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.22.fa
برگشت به اصل مطلب