انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
نشست نمایش و نقد فیلم «پادشاهی بهشت» برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه نمایش و نقد فیلم «پادشاهی بهشت» دهم آبان ۱۳۹۴ برگزار شد. در این جلسه پس از نمایش فیلم به زبان اصلی (انگلیسی) ابعاد تاریخی موضوع اصلی فیلم یعنی جنگ های صلیبی در اورشلیم مورد بحث و تحلیل حاضران قرار گرفت. پادشاهی بهشت محصول سال ۲۰۰۵ کشور امریکاست.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.621.fa
برگشت به اصل مطلب