انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
مناظره بررسی سند جدید حمای در یک گفت وگوی تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/26 | 

گروه مطالعات غرب آسیا با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان مباحثه ای تخصصی در مورد سند جدید حماس برگزار نمود. در این نشست که روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ و در سالن ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد، اساتید موضوع آقای حسین رویوران و دکتر فروز رجایی فر و صابر گل عنبری و سید جعفر رضوی، دانشجویان مطالعات فلسطین اشغالی، به مناظره درباره سند جدید حماس پرداختند.

سند جدید حماس که اولین منشور حماس پس از منشور اولیه آن در سال ۱۹۸۸ می باشد، نظرات بسیاری را در میان کارشناسان امر در سطح منطقه و ایران جلب نمود. در ایران این نظرات عمدتا در دو موضع متمایز قابل ارزیابی است: موضعی که مایل است مفاد سند جدید را مغایر با اهداف و آرمانهای اولیه حماس دانسته و آنرا نوعی عقب نشینی در برابر اسرائیل قلمداد نماید و موضع دیگری که این مفاد را منافی اهداف اولیه و اصولی حماس به شمار نمی آورد.

فراگیرشدن این موضعگیری دوگانه در محافل مربوطه و شیوع نوعی اختلاف نظر میان کارشناسان امر، مباحثه ای علمی میان طرفین را بعنوان راهی مناسب برای بررسی هر دو سوی این موضوع بااهمیت معرفی نمود. براین اساس دو گروه سخنران، هر کدام مرکب از یک استاد و یک دانشجو، در نظر گرفته شد که هر کدام در فرصتهایی مساوی به دفاع از مواضع خود پرداختند. در پایان این نشست که بیش از دوساعت بطول انجامید، ملاحظات و سوالاتی از سوی حضار مطرح گردید.

استدلالهای طرفین در این مباحثه در دو دسته استدلالهای متنی و فرامتنی قابل طبقه بندی است. در استدلالهای متن محور موارد مربوط به ذکر مرزهای ۱۹۶۷، عدم اشاره به رابطه فکری حماس با اخوان المسلمین، حذف موضعگیریهای منفی علیه یهودیان، تغییر توصیف فلسطین از وقف اسلامی به سرزمین ملی فلسطینی ها و همچنین پذیرش تلویحی راههای مقاومت غیرمسلحانه بعنوان مواردی که موید تغییر موضع حماس است، مورد اشاره و استناد قرار گرفت. در مقابل تاکید حماس در سند جدید بر عدم مشروعیت اسرائیل، مبارزه برای آزادی فلسطین از نهر تا بحر، معرفی مبارزه مسلحانه بعنوان راه اصلی مقاومت، دفاع صریح از همه حقوق ملت فلسطین در همه این سرزمین و رد و نفی پیمان اسلو بعنوان دلایل عدم عدول حماس از اهداف اولیه آن مطرح گردید. از این چشم انداز موارد متعددی از تغییرات منشور حماس از جمله حذف وابستگی حماس به تفکر اخوان المسلمین و معرفی صهیونیسم، و نه همه یهودیان، بعنوان مشکل، مثبت ارزیابی شد. همچنین از این چشم انداز سند جدید حماس، برخلاف متن قبلی، سندی حقوقی، سیاسی و حساب شده قلمداد می شود که امکان دفاع از مواضع حماس در سطوح منطقه ای و بین المللی را افزایش می دهد.

همچنین در حوزه استدلالهای فرامتنی موضوعات متنوعی از جمله تغییر همپیمانان منطقه ای حماس و تغییر گفتمان آن مورد توجه قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.695.fa
برگشت به اصل مطلب