انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
نشست «تدوین اولویت های مسئولیت های اجتماعی در فضای مجازی» برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 

نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶ در محل تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با عنوان "تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی" به همراه اکران نخستین مستند دانشجویی "مسئله ی مسئولیت" توسط آقای سید میلاد موسوی حق شناس کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران  برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر احسان شاه قاسمی عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن خوش آمدگویی به حاضران ، به اهمیت موضوع تدوین اولویت کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی اشاره کرد و تأکید نمود: گسترش این بحث منجر به نتایج مهمی در حوزه فضای مجازی خواهد شد.

در ادامه جلسه آقای سید میلاد موسوی حق شناس در بیان مسئله تدوین کدهای اخلاقی بیان داشت: ضرورت وجود قاعده های اخلاقی در فضای مجازی با توجه به قابلیت های بی بدیل، گسترده و روزافزون آن، غیرقابل انکار به نظر می رسد. و نیز یکی از ظرفیت های مغفول مانده در راستای سامان بخشی و توسعه ی اخلاق در فضای مجازی،  بهره گیری از نقش مسئولیت های اجتماعی و تدوین کدهای مرتبط با آن است.کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه در خصوص چگونگی انجام پژوهش خود افزود: در این پژوهش برمبنای نظریه ی داده بنیاد و با استفاده از روش ترکیبی، ابتدا سعی شده است با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با متخصصان و خبرگان حوزهی ارتباطات، کدهای مسئولیت اجتماعی پیشنهادی آنها در حوزهی فضای مجازی استخراج شود و پس از آن با ترتیب دادن یک پیمایش به وسیله ی پرسشنامه، اولویت کدهای مذکور از منظر کاربران این فضا مورد سنجش قرار گیرد. تدوین یک نظام اولویت بندی از این جهت حائز اهمیت است که می تواند در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و برنامه ریزی های راهبردی، مورد نظر و ملاحظه ی تصمیم گیران و کارگزاران قرار گیرد.

 در ادامه نشست، مستند شصت دقیقه ای  " مسئله ی مسئولیت" به کارگردانی سید میلاد موسوی حق شناس به نمایش در آمد. مستندی که در آن برخی از مهم ترین چالش های کنونی فضای مجازی بررسی شد. مسائلی از جمله "ارائه ی اطلاعات مخدوش"، "مالکیت فکری"، "محتواهای فریبنده"، "حریم خصوصی"، "استفاده از تکنیک های غیرحرفه ای، آزار دهنده و آسیب زا"، "خلأهای قانونی"، "کودکان و خانواده"، "بازنشر" و "کنشگری اجتماعی" برخی از مواردی بودند که در این مستند بوسیله ی مصاحبه با ده تن از متخصصان و صاحبنظران حوزه ی ارتباطات مورد بحث و آسیب شناسی قرار گرفت که با توجه به دریافت های آن می توان به ارائه ی راهکارهای نظری، عملی، فنی و تقنینی از منظر صاحبان اندیشه و خبرگان این حوزه برای مقابله با چالش های موجود از رهگذر توجه به کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی اشاره کرد.

 آقای موسوی حق شناس درپایان سخنان خود افزود: براساس نتایج این پژوهش کدهای مسئولیت اجتماعی پیشنهادی متخصصان در ده مقولهی «روابط اجتماعی»، «حریم خصوصی، حفاظت و امنیت»، «خانواده و کودکان»، «تبلیغات و تجارت الکترونیک»، «اقدامات و تکنیک های غیرحرفه ای، آزاردهنده و آسیب زا»، « سواد رسانه ای»، «تولید محتوا»، « مالکیت فکری»، «حق دسترسی» و « سرویس اینترنت و پهنای باند» دسته بندی می شوند. همچنین از منظر کاربران فضای مجازی، کدهای مسئولیت اجتماعی مرتبط با مقوله های «روابط اجتماعی»، «تبلیغات وتجارت الکترونیک» و «حریم خصوصی، حفاظت و امنیت» دارای اولویت بیشتری نسبت به سایرین هستند.

موضوع  حائز اهمیت در این نشست در ارتباط با اکران مستند شصت دقیقه ای" مسئله ی مسئولیت" ، به تهیه کنندگی و کارگردانی کارشناس ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آقای میلاد موسوی حق شناس بود که برای اولین بار در نوزدهمین جلسه ی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی با حضور دکتر سعیدرضا عاملی و جمعی از اساتید و پژوهشگران ارتباطات در دانشکده مطالعات جهان به نمایش درآمد.

نوزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با اهداء لوح تقدیری از طرف رئیس کرسی یونسکو به آقای سید میلاد موسوی حق شناس به پایان رسید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find-1.1202.761.fa.html
برگشت به اصل مطلب