انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
نشست «قرارداد اجتماعی در ایالات متحده،‌از رقص باگرگ ها تا رقص با گاوها» برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/10/10 | 
 نشست «قرارداد اجتماعی در ایالات متحده،‌از رقص باگرگ ها تا رقص با گاوها» برگزار شد. نشست «قرارداد اجتماعی در ایالات متحده،‌از رقص باگرگ ها تا رقص با گاوها» دهم آبان سال ۱۳۹۰ با همکاری موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا و انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار شد. دراین نشست دکتر حسن حسینی، عضو هیات علمی گروه مطالعات امریکا دانشکده مطالعات جهان، به ترسیم و تحلیل جامعه، فرهنگ و سیاست در امریکا با توجه به تحولات اخیر (ظهور جنبش اشغال وال استریت) پرداخت. وی با ترسیم چهارچوبی نمادین از سیر تمدن در جامعه امریکا، این فرایند را از دوران ورود اروپاییان به این قاره و تعامل و تقابل آنها با سرخپوستان ساکن در آن تا دوران حاضر و تسلط طبقه متوسط سفیدپوست بررسی کرد. دکتر حسینی همچنین گزارشی تصویری از مشاهدات میدانی خود که بیانگر تحولات جامعه امریکا بوده است ارائه کرد.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find-1.1202.766.fa.html
برگشت به اصل مطلب