انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
نشست جاده اشک، خون،‌عرق جبین برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/10 | 
نشست جاده اشک، خون عرق جبین برگزار شد. نشست جاده اشک،‌خون، عرق جبین توسط گروه مطالعات امریکا دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار شد. در این نشست، دکتر حسن حسینی، عضو هیات علمی گروه مطالعات امریکا در یک بررسی تاریخی-تحلیلی به موضوع جامعه سرخپوستان امریکا پرداخت. وی ضمن اشاره به آنچه در زمان ورود اروپاییان به قاره امریکا در روابط آنها با سرخپوستان بومی این قاره رخ داده، خاطرنشان کرد جامعه سرخپوست بومی امریکا به صورت قبیله ای زندگی می کردند و تفاوت های کم و زیادی در سبک زندگی آنها وجود داشت. اروپاییان با تمرکز بر مفهوم «تمدن» تلاش کردند این قبایل را یا «متمدن» کنند یا آنها را که مقاومت می کردند مورد ظلم و آزار قرار دادند. تعریف سفیدپوستان مهاجر از تمدن، با استانداردهای اروپایی آنها مطابقت داشت. یکی از بزرگ ترین قبایل سرخپوست که از محل زندگی خود به نواحی دیگر کوچانده شدند، قبیله «چروکی» بود که متحمل رنج زیادی شدند و تلفات زیادی در این راه دادند. دکتر حسینی با نمایش عکس هایی از موزه های امریکا به شرح ماوقع این فرایند پرداخت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.769.fa
برگشت به اصل مطلب