انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن ایرانی مطالعات جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن ایرانی مطالعات جهان

نخستین جلسه هئیت مدیره جدید انجمن ایرانی مطالعات جهان در روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد که طی این جلسه سمت و مسئولیت هریک از اعضای انجمن مشخص گردید.

اعضای هیات مدیره در دوره سوم به شرح زیر است:

 • دکتر سید سعیدرضا عاملی، رئیس
 • دکتر جواد شعرباف، نایب رئیس
 • دکتر رضا دهقانی، خزانه دار
 • دکتر ناهید پوررستمی، عضو اصلی هیات مدیره
 • دکتر رحمت حاجی مینه، عضو اصلی هیات مدیره
 • عباس میرگلوی بیات، عضو علی البدل هیات مدیره
 • محمود حدادی، عضو علی البدل هیات مدیره
 • دکتر فریبا افکاری، بازرس اصلی
 • دکتر سیداسدالله اطهری، بازرس علی البدل

همچنین در این جلسه کارگروه ها و کمیته های تخصصی زیر مجموعه انجمن تشکیل شد:

 • دکتر جواد شعرباف کمیته ارتباطات ملی و بین المللی
 • دکتر فریبا افکاری کمیته کتاب و نشر
 • آقای محمود حدادی کمیته برگزاری نشست ها و سخنرانی ها
   
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.938.fa
برگشت به اصل مطلب