انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
آغاز فعالیت کارگروه تخصصی کتاب و نشر انجمن ایرانی مطالعات جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/25 | 

آغاز فعالیت کارگروه تخصصی کتاب و نشر انجمن ایرانی مطالعات جهان
در پی تشکیل نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جهان و تصویب تشکیل کارگروه تخصصی کتاب و نشر در این انجمن، این کارگروه فعالیت خود را با مدیریت دکتر فریبا افکاری آغاز نمود.
اولین فعالیت این کمیته برگزاری جلسه رونمایی از کتاب ارزشمند تاریخ مصور آمریکا نوشته دکتر فاطمه سروستانی در دانشکده مطالعات جهان بود.
مشاهده خبر برگزاری جلسه رونمایی از کتاب تاریخ مصور آمریکا

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.941.fa
برگشت به اصل مطلب