انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
انجمن ایرانی مطالعات جهان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/23 | 
باسمه تعالی
 
انجمن ایرانی مطالعات جهان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند. انجمن ایرانی مطالعات جهان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور توسعه همکاری‌های علمی و هم افزایی دانش و بینش میان اعضای جامعه علمی کشور و گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی و کاربردی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. از جمله موارد همکاری در قالب این تفاهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
انجام همکاری هایی در حوزه فناوری و کارآفرینی به صورت مشترک، طراحی و اجرای کارگاه های پژوهشی و دوره های آموزشی کوتاه مدت و برگزاری دوره‌ها، همایش ها، کنفرانس ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های مشترک. طرفین همچنین متعهد شدند در استفاده از منابع و ظرفیت های متقابل نظیر کتابخانه، مراکز اسناد، مدارک، گزارش‌ها و سایر ظرفیت های علمی و پژوهشی دو طرف همکاری لازم را به عمل آورند.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.974.fa
برگشت به اصل مطلب