انجمن ایرانی مطالعات جهان- اطلاعیه ها
فصلنامه World Sociopolitical Studies ویژه نامه پیامدهای همه گیری کرونا را منتشر می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
باسمه تعالی
 
فصلنامه World Sociopolitical Studies ویژه نامه پیامدهای همه گیری کرونا را منتشر می کند. فصلنامه  World Sociopolitical Studies در نظر دارد یکی از شماره های آینده خود را به بررسی آثار و پیامدهای همه گیری کووید ۱۹ بر روندهای جهانی اختصاص دهد. از کلیه اعضای محترم انجمن،‌ استادان و پژوهشگران گرامی برای ارسال مقاله در این حوزه دعوت به عمل می آید. سرفصل های مورد نظر به شرح زیر است:
  • global economy                                                      
  • social phenomena worldwide                                  
  • cultural transformation                                          
  • inclusive growth and development  
  •  communication
  •  globalization & localization
  •  world politics
  • green energy
فصلنامه World Sociopolitical Studies نشریه تخصصی انجمن ایرانی مطالعات جهان و دانشکده مطالعات جهان است و مقالات آن درپایگاه ProQuest قابل دسترسی است.
ارسال مقاله و ضوابط پذیرش در سایت فصلنامه به نشانی https://wsps.ut.ac.ir
دبیر تخصصی این شماره دکتر احسان رسولی نژاد، استادیاد دانشکده مطالعات جهان: e.rasoulinezhadut.ac.ir 
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1203.1006.fa
برگشت به اصل مطلب