انجمن ایرانی مطالعات جهان- اطلاعیه ها
سخنرانی مجازی «آسیب شناسی چالش های مدیریت کرونا در قاره آفریقا» برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
سخنرانی مجازی «آسیب شناسی چالش های مدیریت کرونا در قاره آفریقا» برگزار می شود
آخرین نشست از مجموعه نشست های همه گیری کرونا و تحولات جهانی با موضوع «آسیب شناسی چالش های مدیریت کرونا در قاره آفریقا»  روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ برگزار می شود.
سخنران: دکتر امیربهرام عرب احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پخش در صفحه اینستاگرام دانشکده مطالعات جهان به نشانی: https://instagram.com/iranian_studies-ut
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1203.1020.fa
برگشت به اصل مطلب