انجمن ایرانی مطالعات جهان- اطلاعیه ها
انجمن دیپلماسی ایران برگزار می کند: گفتگوی علمی ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری؛ دعاوی ناتمام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/4 | 
باسمه تعالی
انجمن دیپلماسی ایران برگزار می کند:
گفتگوی علمی ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری؛ دعاوی ناتمام

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۱۵:۳۰

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1203.980.fa
برگشت به اصل مطلب