انجمن ایرانی مطالعات جهان- نشست «فرصت ها و تهدیدهای ایران در دوران ترامپ» برگزار می شود
نشست «فرصت ها و تهدیدهای ایران در دوران ترامپ»

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند نشست «فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران در دورن ریاست جمهوری ترامپ» روز سه شنبه 30 آذر 95 از ساعت 13 الی 16 در دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم انجمن برای شرکت در این نشست دعوت به عمل می آید.

سخنرانان: دکتر ابومحمد عسگرخانی با موضوع تاثیر بر ناتو و امنیت اروپا

دکتر ابراهیم متقی با موضوع تاثیر بر سیاست خارجی ایران

دکتر حامد موسوی با موضوع تاثیر بر تحولات خاورمیانه

دکتر حمزه صفوی با موضوع تاثیر بر جهان اسلام

به علت محدودیت ظرفیت لطفا برای حضور در نشست نام و نام خانوادگی خود را به  آدرس

utrs2014@gmail.com

ارسال بفرمایید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.956.618.fa
برگشت به اصل مطلب