انجمن ایرانی مطالعات جهان- اطلاعیه ها
نشست «تحلیل روشمند سیر حرکت پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی» برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 
باسمه تعالی
کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند
موضوع سخنرانی: تحلیل روشمند سیر حرکت پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی
سخنران: دکتر شاهو صبّار، استادیار دانشکده مطالعات جهان- دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه  ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی۱۷:۳۰
جهت شرکت در جلسه به صورت مجازی از طریق پخش زنده در اینستاگرام به آدرس:ucccdsw.ut مراجعه فرمایید.

تلفن روابط عمومی: ۰۲۱۸۸۰۱۱۳۰۴- ۰۲۱۸۸۳۵۰۹۷۷
آدرس وب سایت: https://ucccdsw.ut.ac.ir

از کلیه اعضای محترم برای شرکت در این نشست دعوت به عمل می آید
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1203.964.fa
برگشت به اصل مطلب