انجمن ایرانی مطالعات جهان- دوره اول
اعضای هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اسامی اعضای محترم هیات مدیره انجمن به شرح زیر می باشد:

  1.   دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس هیات مدیره انجمن، دکتری جامعه شناسی ، استاد دانشگاه تهران و موسس دانشکده مطالعات جهان
  2.  دکتر سید صدر الدین موسوی جشنی، استادیار پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، نایب رئیس
  3.   دکتر اسداله اطهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، خزانه دار
  4.   دکتر قاسم انصاری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ، عضو اصلی هیات مدیره
  5.   دکتر احمد سلطانی نژاد، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، عضو اصلی هیات مدیره 
  6.   دکتر حسام الدین آشنا، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، عضو علی البدل هیات مدیره
  7.   دکتر کامران احمدگلی، استادیار دانشگاه تربیت معلم، عضو علی البدل هیات مدیره
  8.   دکتر جواد شعرباف، استادیار دانشگاه تهران، بازرس اصلی و مدیر اجرایی
  9.   دکتر ناهید پوررستمی، استادیار دانشگاه تهران، بازرس علی البدل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.106.21.fa
برگشت به اصل مطلب